Land of Mystery; Kyrgyzstan

Start - End
29 ส.ค. - 6 ก.ย. 2563
Group Size
Max 14  -  Min 7
Season
Summer

Country
Kyrgyzstan
Route
Accommodation
Meal
Transportation
Physical Rating
Journey Type
Photo Trip
Journey Theme
Landscape, Culture, Nature

จำนวนวัน
9
(ลางาน 5 วัน)
ราคา
฿59,000
ลูกค้าเก่า 55,900
จำนวนวัน
9
(ลางาน 5 วัน)

ราคา
฿59,000
ลูกค้าเก่า ฿55,900

FOTO JOURNEY ยินดีพาท่านไปชม……ประเทศที่ได้คำนิยามว่า เป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ร่ำรวยด้วยความลงตัวของธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ยังไม่ยึดติดกับความเจริญ  ทริปเจาะลึกคีร์กีซสถาน ทั้งหุบเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ดอกไม้ป่า ยอดเขาหิมะ ป่าสน รวมถึง นกอินทรีย์ ชนเผ่าเร่ร่อน นกอินทรีย์ กระโจม และ ทุ่งหญ้าอันเวิ้งว้าง…..
    
ประเทศคีร์กีซสถาน มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน แต่ถูกซุกซ่อนบดบังในร่มเงาแห่งสหภาพโซเวียต จนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง ประเทศนี้จึงประกาศอิสรภาพเกิดเป็นประเทศใหม่บนโลกนี้ 5 ประเทศ เรียกรวมกันว่าเป็นเขตเอเชียกลาง (Central Asia)
ทั้ง 5 ประเทศมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าสถาน ซึ่งคำว่าสถานแปลว่าดินแดน ได้แก่ (1)คาซัคสถาน (2)อุซเบกิสถาน (3)ทาจิกิสถาน (4)เตอร์กเมนิสถาน และ ที่นี่....(5)คีร์กีซสถาน
สำหรับคนรัก “เขา” จะตกหลุมรักประเทศนี้ เพราะถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งบนยอดเขาตลอดปี มีภูมิประเทศเป็นภูเขาเกือบ 90% ของพื้นที่ 

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น

Highlight

•    ทริปเจาะลึกคีร์กีซสถาน ประเทศที่ได้คำนิยามว่า เป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ร่ำรวยด้วยความลงตัวของธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ยังไม่ยึดติดกับความเจริญ


•    ทะเลสาบอัลไพน์ ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และเทือกเขา เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับสองในคีร์กีซสถาน และทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในคีร์กีซสถาน; Song Kol Lake


•    หอระฆังซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร ถูกสร้างในช่วงต้นยุคกลางและเป็นโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตหุบเขาแคนยอนที่; Tash-Rabat•    ชมการล่าสัตว์นกอินทรีย์ (Eagle Hunting) ของชนเผ่าเร่ร่อน  ในหมู่บ้านของคีร์กีซสถาน


•    แคนยอน (Canyon) ที่สวยงามที่สุดในคีร์กีซสถาน  …หุบเขาที่เต็มไปด้วยรูปทรงหินทรายที่น่าอัศจรรย์ซึ่งให้ชื่อของมันซึ่งหมายถึงเทพนิยายในรัสเซีย 'Fairy Tale'; Skazka Canyon


•    มัสยิดไม้ที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวชาวดองแรง (Dungans)…..ชาวจีนมุสลิมที่หนีสงครามในประเทศจีน ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีน และอาคารหลังนี้สร้างโดยไม่ใช้ตะปู; Dungan Mosque

กำหนดการเดินทาง:

29 ส.ค. - 6 ก.ย. 2563 (9 วัน ลางาน 5 วัน)

รายละเอียดการบิน:

รายละเอียดการบินระหว่างประเทศ

ขาไป
Bangkok(BKK)
Bishkek(FRU)
29 สิงหาคม 2563
10:15 – 18:55 น.
(ระยะเวลาเดินทาง 8 ชม. 5 นาที. )
Flight KC932 > KC109
ขากลับ
Bishkek(FRU)
BKK , Air Astana
5 กันยายน 2563
19:55 – 08:55 น.
(ระยะเวลาเดินทาง 7 ชม. 50 นาที. )
Flight KC110 > KC931
ขาไป
# Flight Origin Place Destination Place Depart Arrive
1 KC932
Air Astana
Bangkok(BKK) Almaty(ALA) 29/08/2563 10:15 29/08/2563 16:25
2 KC109
Air Astana
Almaty(ALA) Bishkek(FRU) 29/08/2563 18:00 29/08/2563 18:55
ขากลับ
# Flight Origin Place Destination Place Depart Arrive
1 KC110
Air Astana
Bishkek(FRU) Almaty(ALA) 05/09/2563 19:55 05/09/2563 20:45
2 KC931
Air Astana
Almaty(ALA) BKK , Air Astana 05/09/2563 01:15 05/09/2563 08:55

Itinerary

เวลา 07:45 น. ก่อนเวลาเครื่องออก 2.30 ชม. ทีมงาน Foto Journey และ สมาชิกร่วมทริปทุกท่าน พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อ Check In และออกเดินทางด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC932และ KC109 เครื่องออกวลา 10:15 น. จากกรุงเทพเดินทางถึง บิชเคก (Bishkek) ในเวลาท้องถิ่น 18:55 น.
หลังตรวจเอกสาร ตม. และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปยังโรงแรม 4 ดาว Check in เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย


หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

เดินทางจาก บิชเคก (Bishkek) ไปยังหมู่บ้าน Kochkor (ระยะทางประมาณ 240 กม.) แวะเยี่ยมชม การผลิต และ การนำเสนอพรม 
รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น และเดินทางไปที่ทะเลสาบ Song-Kul (ระยะทางประมาณ 120 กม.) 
รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในกระโจมเยิร์ต (Yurt) หรือ กระโจมมองโกเลีย 


หมายเหตุ พัก กระโจมเยิร์ต (Yurt)   4 ท่าน/กระโจม (ห้องน้ำด้านนอกกระโจม), ไม่ได้อาบน้ำ, ไม่มีไฟฟ้าใช้

ช่วงเช้า ถ่ายภาพที่ ทะเลสาบ Song-Kul 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน เริ่มเดินทางสู่ Naryn (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร) โดยเราจะเลือกเส้นทางที่สวยงามที่สุดในการชื่นชมและเก็บภาพรอบๆ ทะเลสาบ Song-Kul และแวะถ่ายภาพที่ Moldo-Ashuu 
ถึง Naryn เข้าที่พักในโรงแรม 3 ดาว และรับประทานอาหารค่ำก่อนเข้าพักผ่อนตามอัทธยาศัย


หมายเหตุ พัก กระโจมเยิร์ต (Yurt)   4 ท่าน/กระโจม (ห้องน้ำด้านนอกกระโจม), ไม่ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ถึง 4 ทุ่ม

หลังรับประทานอาหารเช้าออกเดินทางจาก Naryn ไปยัง Tash Rabat Caravanserai สถานที่โบราณของเส้นทางสายไหม Great Silk Road (ระยะทางประมาณ 110 กม.) แวะเยี่ยมชมถ่ายภาพ Caravan Sarai และรับประทานอาหารกลางที่นั้น ก่อนเดินทางกลับไปที่ Naryn  พักค้างคืนที่โรงแรมเดิมอีก 1 คืน


หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

เดินทางออกจาก Naryn ไปแวะชมทะเลสาบ Issyk-Kul (ระยะทางประมาณ 210 กม.) หลังจากนั้นเดินทางไปที่ Balykchi และรับประทานมื้อกลางวันและเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Tamga (ระยะทางประมาณ 120 กม.) โดยเดินทางตามแนวชายฝั่งด้านใต้ของทะเลสาบ Issyk-Kul เพื่อชื่นชอบความงามของธรรมชาติ แวะถ่ายภาพเป็นระยะๆ ตามจุดสำคัญๆ 
ชมการล่าสัตว์นกอินทรีย์ (Eagle Hunting) บริเวณใกล้กับ หมู่บ้าน Bokombaevo (Bokombaevo village)
หลังจากนั้นแวะเก็บภาพที่ Skazka Canyon ช่วงเย็นเดินทางไปพักที่เกสต์เฮาส์ ที่หมู่บ้าน Tamga (Tamga Village)


หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

เช้านี้เราออกเดิน Hiking ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ไปชม Tash Stones หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่ ออกเดินทางต่อไปยัง Jety Oguz Gorge (ระยะทางประมาณ 100 กม.) เมื่อถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของวันนี้คือที่ Karakol Town เพื่อรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารท้องถิ่น และพักค้างคืนที่โรงแรม 3 ดาว


หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

วันนี้มีหลายที่ให้เราได้บันทึกภาพและเยี่ยมชม อาทิเช่น The Petroglyphs Museum, เยี่ยมชมวิหาร Holy Trinity ของรัสเซียออร์โธดอกซ์ Russian Orthodox Holy Trinity Cathedral,  มัสยิด Dungan Dungan Mosque,  Przhevalsky Memorial Complex และ สิ้นสุดที่ Issyk Kul 


หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าของวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 08:55 น.

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน

ราคาปกติ 59,000 พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey ราคาเพียง 55,900 บาท


เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

ณ วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก จำนวน 18,000 บาท

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 : ชำระมัดจำงวดที่ 2 จำนวน 25,000 บาท

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

INCLUSION

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหารทุกมื้อ
- ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่ายานพาหนะ, น้ำมัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามรายละเอียดในกรมธรรม์

EXCLUSION

- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
- ค่าดำเนินการทำวีซ่า
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
   *** ทางบริษัทบริการจัดการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศให้ได้ โดยทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงไม่มีบวกค่าบริการใดๆ***

การชำระเงินค่าเดินทาง


กสิกรไทย
ออมทรัพย์ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม9
เลขที่บัญชี
037-2-57628-6
ชื่อบัญชี
บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด

ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม9
เลขที่บัญชี
408-825346-9
ชื่อบัญชี
บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด

หลังจากโอนเงิน

กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่

Line: FotoJourney หรือ

Inbox Facebook: FotoJourneyTH

Important Note

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ


- ทริปนี้มีลักษณะเป็น Photo Trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด
- การทำวีซ่าต้องยื่นผ่านตัวแทน  โดยเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 2 - 3 เดือนก่อนวันเดินทาง
- บริการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน

กรณีให้ Foto Journey (FJ) ออกบัตรโดยสาร จะเป็นการจองที่นั่งบัตรโดยสารผ่านระบบ GDS ( Global Distribution System ) มีระยะเวลาในการออกบัตรโดยสาร (โอนเงินค่าตั๋วฯ) ภายใน 48-72 ชั่วโมง

ซึ่งต่างจากราคาบนหน้าเว็ปไซด์ ที่เป็น Real Time Rate ที่ขึ้น-ลง ตามสายการบิน

โดยรับบริการจองตั๋วเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ทริปนั้นยืนยันการออกเดินทาง จนถึง 30 วันก่อนกำหนดวันเดินทางในทริปนั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิกทริป


กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 25,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 38,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 45,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
การยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านหลังจากชำระมัดจำทริปแล้ว
ให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับการยกเลิกทริปโดยลูกค้า แนะนำให้ลูกค้าหลังจากจองทริปไปแล้วควรไปขอวีซ่าแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะเมื่อเกิดปัญหาเรื่องวีซ่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าการขอวีซ่าแบบกระชั้นชิด

กรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้เดินทางท่านอื่นๆที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ


ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 • Pone Pluck

  Photo Specialist
  ชื่อจริง
  ภูบดินทร์ วรรณลักษมี (เก่ง)
  ชื่อในวงการถ่ายภาพ
  Pone Pluck
  ความชำนาญ
  Astrophotography, Landscape, Cityscape, Aerial View, Photoshop

  จุดเริ่มต้นการถ่ายภาพของพี่เก่งคือ “ทางช้างเผือก" ทำให้มีความถนัดถ่ายภาพ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติจากดวงดาว และเริ่มพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพแนวต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือในการตกแต่งภาพ ลบจุดด้อย เสริมจุดเด่นให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น


  ผลงานต่างๆ จึงถูกรังสรรค์ด้วยความปราณีตและสามารถแนะนำเรื่องการตกแต่งภาพให้กับผู้อื่น จากเรื่องยากสู่การทำให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือน้อยชิ้น


   


  ปัจจุบันยังมีผลงานที่ทาง Nikon Asia ได้นำไปแสดงใน Instragram หลายภาพ ทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นฝีมือการถ่ายรูปของคนไทยที่ถูกยอมรับมากขึ้น