One Day Trip : วิถีชาวประมงบางพระ สำนักสงฆ์ เขาพระครู

Start - End
12 ก.ย. - 12 ก.ย. 2563
Group Size
Max 18  -  Min 6
Season

Province
ชลบุรี
Route
Accommodation
Meal
Transportation
Physical Rating
Journey Type
Photo Trip
Journey Theme
Landscape, Scenery, Architecture, Photo Trip

จำนวนวัน
1
(ลางาน 0 วัน)
ราคา
฿4,100
ลูกค้าเก่า 3,500
จำนวนวัน
1
(ลางาน 0 วัน)

ราคา
฿4,100
ลูกค้าเก่า ฿3,500

Foto Journey.. ยินดีพาท่าน..เดินทางไปท่องเที่ยวถ่ายภาพใกล้กรุงเทพฯ หนึ่งวัน..กับจังหวัดที่ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน สะดวกสบาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ภูเขา ธรรมขาติ และวัดที่มีปะติมากรรมสวยงามของจังหวัดชลบุรี 


สำนักเขาพระครู.. สำนักสงฆ์ที่วิวสวยที่สุดในศรีราชา สถานที่ปฏิบัติธรรมบนเขาที่เงียบ สงบ มีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย มีมุมถ่ายรูปสวย แปลกตา ปะติมากรรมภายในวัดมีความวิจิตรอลังการ และยังสามารถมองเห็นเมืองศรีราชาได้แบบพาโนรามาอีกด้วย..


อ่างเก็บน้ำบางพระ..ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมถนนสายที่เรียกได้ว่าโรแมนติกที่สุด แลนด์มาร์คของจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและช่างภาพให้ความนิยม บรรยากาศรอบๆดี สัมผัสธรรมชาติสดชื่น มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง..


ครั้งนี้เราจะย้ายห้องเรียนของการเรียนถ่ายภาพ LANDSCAPE  เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง โดยเราจะเรียนการถ่ายภาพกันที่ จังหวัดชลบุรี กับผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist, PS) แนะนำเทคนิคในการถ่ายภาพ, การตั้งค่ากล้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้, มุมมองแนวคิดในการถ่ายภาพ, นำเสนอตัวอย่างการถ่ายภาพ เพื่อเป็นแนวทาง หลังจากที่ทางสมาชิกได้ทดลองถ่ายจริง รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น

Highlight

 • เรียนถ่ายภาพในสถานที่จริง เราจะเรียนการถ่ายภาพกันที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวประมง และถ่ายภาพที่ สำนักสงฆ์เขาพระครู โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist, PS) แนะนำเทคนิคในการถ่ายภาพ, การตั้งค่ากล้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้, มุมมองแนวคิดในการถ่ายภาพ, นำเสนอตัวอย่างการถ่ายภาพ

 • อ่างเก็บน้ำบางพระ แหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว ริมถนนสายโรแมนติกที่สุดและมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก

 • สำนักสงฆ์ เขาพระครู ชมเมืองศรีราชากลับหัว (Upside Down) แบบพาโนรามิควิว 180° ผ่านเงาของลูกแก้วมณีนาคราชทำจากคริสตัลที่สวยงามแปลกตา

กำหนดการเดินทาง:

12 ก.ย. - 12 ก.ย. 2563 (1 วัน ลางาน 0 วัน)

Itinerary

02.30 น. ➔   นัดพบกันที่ ปั๊มปตท. PTT ถนนวิภาวดีรังสิต (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) และลงทะเบียนรับลูกค้า
03.00 น. ➔   ออกเดินทางจาก ปั๊มปตท. PTT ถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าสู่ จังหวัดชลบุรี (การเดินทางใช้ระยะเวลาประมาน 2 ชั่วโมง)
05.00 น. ➔   เราจะเดินทางถึง อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี  ตอนเช้ามืด เพื่อทำการถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวประมง ไม่ว่าจะเป็นพายเรือ ทอดแห และกำลังออกหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพ 
05.30 น. ➔   เริ่มการเรียนรู้และเทคนิคการถ่ายภาพ วิถีชีวิตของชาวประมงในการหาปลา รอถ่ายภาพและ
บรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้น
07.00 น. ➔   หลังจากที่เรียนรู้การถ่ายภาพและลงมือปฏิบัติเแล้ว เราจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับเตรียมตัวเดินทาง
ไปถ่ายภาพกันต่อที่ ข้าวหลามหนองมน สินค้าของฝากขึ้นชื่อของทางจังหวัดชลบุรี
09.30 น. ➔   ออกเดินทางไป รับประทานอาหารเช้า
10.30 น. ➔    ออกเดินทางไป The 90’s WorkPlace ใกล้บางแสนกับบรรยากาศสุดชิค และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ➔    เริ่มกิจกรรมแบบ Mini Seminar : Art of Composition 
        - องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Elements of Art)
        - องค์ประกอบหลัก หรือหลักการทางศิลปะ (Principles of Art)
16.30 น. ➔    หลังจากนั้น ออกเดินทางไปยัง สำนักสงฆ์ เขาพระครู สถานที่ปฏิบัติธรรมและ
ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
17.00 น. ➔    เรียนรู้เทคนิค การถ่ายภาพแบบ Sriracha Cityscape , กิจกรรมของพระสงฆ์ และจัดแบบการถ่ายภาพ
19.00 น. ➔    จากนั้นเก็บอุปกรณ์และสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
21.00 น. ➔   เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ

อ่างเก็บน้ำบางพระ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ที่หลังเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 11,600 ไร่ ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระมีศาลาเอนกประสงค์ ลานกิจกรรม เรือนนอน พื้นที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ เส้นทางจักรยาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับบริการให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาจัดกิจกรรมค่าย หรือค้างพักแรม
อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอศรีราชา สามารถกักเก็บน้ำได้สูงถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำที่กักเก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค


อ่างเก็บน้ำบางพระมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่างๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว


ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง จึงทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู


ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ สัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ ภายในอ่างเก็บน้ำมีนกสำคัญๆ มาหากิน เช่น นกกาบบัว นกกระทุง นกกระสา ฯลฯ

ข้าวหลามหนองมน 
เป็นอาหารลือชื่อของจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าวหลามหนองมนนี้มีประวัติที่เล่าต่อกันมาว่าในอดีต ชาวบ้านหนองมนทำนาเป็นอาชีพหลัก และทำข้าวหลามขายเป็นอาชีพรอง เมื่อหมดฤดูทำนาก็จะขึ้นไปตัดไม้ไผ่บนเขาบ่อยาง ซึ่งอยู่ในละแวกหมู่บ้าน แล้วเอาข้าวเหนียวที่ปลูกได้ไปแลกน้ำตาลกับมะพร้าวจากบ้านอื่นๆ เพื่อมาทำข้าวหลามขายในหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ในปี พ.ศ. 2485 ได้เอื้อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหาดบางแสน ซึ่งเป็นที่เที่ยวโด่งดังในยุคนั้นได้สะดวกขึ้น นักท่องเที่ยวจึงแวะซื้อข้าวหลาม เป็นของฝากกลับบ้าน ทำให้ข้าวหลามหนองมนมีชื่อเสียงมากขึ้น


นอกจากนี้ ในปัจจุบันร้านขายของฝากที่นี้ ก็ไม่ได้มีเฉพาะข้าวหลามเป็นของฝากแค่อย่างเดียว แต่ยังมีขนมจาก ซึ่งถือเป็นขนมโบราณที่ขายดีอีกอย่าง กรรมวิธีการทำก็ง่ายและรวดเร็วกว่าการหลามข้าวหลาม มีอาหารทะเลตากแห้ง ซึ่งมีมากในจังหวัดชลบุรี มีเครื่องจักสานเล็กๆ พวกกระเป๋า ตะกร้า ซึ่งรับมาจากพนัสนิคม รวมถึงมีแม้กระทั่งของฝากจากจังหวัดอื่นๆ มาวางขาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ แม้ว่าลูกค้า นักท่องเที่ยวบางคนจะไม่มีข้าวหลามติดมือออกมาจากร้านสักกระบองก็ตาม

 

 

สำนักสงฆ์เขาพระครู
สำนักสงฆ์แห่งนี้เริ่มต้นมาจากแรงศรัทธาต่อการออกธุดงค์ของท่านพระครูธรรมธรเที่ยง จนก่อเกิดเป็นกุฏิหลังแรกบนเขาลูกนี้ในปีพ.ศ. 2479 โดยการถวายปัจจัยของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งชาวบ้านได้เรียกสำนักสงฆ์เขาพระครู ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สำนักสงฆ์เขาพระครู เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่บนยอดเขาใจกลางเมืองศรีราชา เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม จัดปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ทุก 2 สัปดาห์ และจัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทั่วๆไป มีพระพุทธรูปปางลีลา มีพระพักตร์สวยงาม มีองค์พญานาค บรรยากาศโดยรอบเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองชลบุรีได้อย่างชัดเจน 

 

 

แนะนำอุปกรณ์ถ่ายภาพ

 • แนะนำเลนส์ทุกช่วง Wide/Normal/Tele

 • โดรน; Drone (ถ้ามี)

 • ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์

 • สายลั่นชัตเตอร์

 • ไฟฉายคาดหัว (Head Lamp)

 • อุปกรณ์ทำความสะอาดและสารกันชื้น

 

อุปกรณ์อื่นๆที่ควรเตรียมไป

 • เสื้อกันฝน ร่ม หมวก แว่นตาวกันแดด ปลอกแขนและผ้าเช็ดตัว

 • ชุดเสื้อผ้าสำรอง 1 ชุด เอาไว้เปลี่ยนหลังจากลงน้ำตอนเช้า

 • รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ

 • ทิชชู่เปียก เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย 

 • ยารักษาโรคประจำตัว

 • Power Bank 

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน

ราคาปกติ 4,100 พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey ราคาเพียง 3,500 บาท


เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

ณ วันที่จอง 0 บาท

***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

INCLUSION

- ค่าอาหาร 2 มื้อ (,มื้อเช้า / มื้อกลางวัน) 
- ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่ายานพาหนะ, น้ำมัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามรายละเอียดในกรมธรรม์

EXCLUSION

- ค่าที่พัก (กรณีไปพักล่วงหน้า)
- ค่าทิปพนักงานบริการ(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

 

การชำระเงินค่าเดินทาง


กสิกรไทย
ออมทรัพย์ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม9
เลขที่บัญชี
037-2-57628-6
ชื่อบัญชี
บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด

ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม9
เลขที่บัญชี
408-825346-9
ชื่อบัญชี
บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด

หลังจากโอนเงิน

กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่

Line: FotoJourney หรือ

Inbox Facebook: FotoJourneyTH

Important Note

- ทริปถ่ายภาพนี้ เป็นทริปถ่ายภาพจะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

 • ExposureDDD

  Photo Specialist
  ชื่อจริง
  บุญเชษฐ ช่วงสุวนิช (จารเชษฐ)
  ชื่อในวงการถ่ายภาพ
  ExposureDDD
  ความชำนาญ
  Landscape, Cityscape, Documentary, Architecture, Photoshop

  เริ่มต้นจากความทึ่งในภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว แทนคำพูดได้เป็นพันคำ ส่งผลให้มีแรงบันดาลใจให้ได้ศึกษา ทดลองใช้ความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ตลอดเวลา

  ประกอบกับ มีพื้นฐานเป็นสถาปนิก จึงมีมุมมองที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแสง เงา…การให้มิติของภาพ องค์ประกอบภาพ รวมถึงการวางคอนเซ็ปก่อนถ่ายภาพอีกด้วย…

  จากแรงบันดาลใจกลายมาเป็นช่างภาพที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแนว Landscape, Documentary และชอบการเดินทางไปค้นหามุมมองการถ่ายภาพใหม่ๆ 

  ยืนยันผลงานคุณภาพ ได้จากรางวัล National Geographic Thailand 2 ปีซ้อน

   

  ตามดูผลงานของ ExposureDDD ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้